Kesin rezervasyondan önce, tüm rezervasyon talepleri, değişiklikleri, yazılı olarak A-Level Turizme Ergenekon Cad. Harbiye Çayırı sok. No. 80 Özlem Apt. D. 3 Harniye Şişli İstanbul Türkiye Telefon: +90-212-2355950, 

Faks: +90-212-2355952,  eposta: info@a-leveltourism  

Adresine bildirilmelidir.

TUR İPTAL SİGORTASI:

Tur sırasında ve/veya öncesinde elde olmayan nedenlerden dolayı, turu gerçekleştirememeniz sorunu ile karşı karşıya kaldığınızda maddi zarara uğramamak için turunuzu “İPTAL SİGORTASI” ile koruma altına almanız önerilir.

SEYAHAT SİGORTASI: 

Yolculuğa çıkmadan önce kapsamlı bir seyahat sigortası satın almanızı öneririz. 

FİYAT: 

Tamamı ödenmiş ve kesin onayı alınmış rezervasyonlar hariç, tüm fiyatlar gerek olduğunda değişebilir. 

Kesin ödemesi yapılarak, rezervasyon onayı alınmamış fiyatların değiştirilebileceğini lütfen not ediniz

ÖDEME KOŞULLARI 

Tur hizmet bedelinin tamamı tura başlama tarihi öncesinde tamamlanmış olmak zorundadır. Ödeme, Kredi Kartı, Nakit ve Banka havalesi şeklinde yapılabilir. 

REZERVASYON DEPOZİTOSU:

 1. Ödeme: Rezervasyon sırasında organizasyon ve tur ücretinin en az %50’si ödenerek yer ayrılabilir.  Depozit, rezervasyon ön onayının alınmasını takip eden üç gün içinde yatırılmış olmalıdır. 
 2. Ödeme: Organizasyon ve tur ücretinin kalan %50’si

Kesin Rezervasyon tarihi, her hangi bir fiyat artışı yaratmayacak şekilde uygunluk varsa değiştirilebilir.

Kesin rezervasyonun tamamı değiştirilmek istenirse, iptal olarak değerlendirilecek ve iptal koşulları uygulanacaktır. 

İPTAL Ve/Veya KULLANILMAYAN HİZMET İADESİ:

Tur sırasında kullanılmamış, herhangi bir konaklama, tur, yemek ve/veya kullanılmamış hizmetler için ödeme iadesi yapılmaz. 

Her türlü iade talebi yazılı ve belgeleri ile birlikte acenteye yapılmak zorundadır. Aksi halde herhangi bir hak iddia edilemez.

Beklenmedik hallerde tura katılamamanız ve/veya yarıda terk etmek zorunda kalmanız durumunda zarar etmemeniz için lütfen tura başlamadan önce İPTAL ve/veya TURUN BEKLENMEDİK NEDENLERLE KESİLMESİ OLASILIĞINA KARŞI HAKLARINIZI KORUYAN TÜKETİCİ SİGORTASI yaptırmanızı öneririz. 

TÜM GRUP İPTAL ŞARTLARI & İPTAL ETME SÜRESİ: 

 • Turun başlamasına 120 ila 90 gün kala yapılacak iptallerde: Tur ücretinin %25’i kesilir.
 • Turun başlamasına 89 ila 60 gün kala yapılacak iptallerde: Tur ücretinin %50’si kesilir.
 • Turun başlamasına 59 gün ve daha az süre  kala yapılacak iptallerde: Tur ücretinin %100’ü kesilir.

GRUPTAN BİREYSEL AYRILMA & İPTAL ŞARTLARI & İPTAL ETME SÜRESİ: 

 • Turun başlamasına 120 ila 90 gün kala yapılacak iptallerde: beher kişiden ilaveten €250 (İki Yüz Elli Euro) hizmet bedeli alınır.
 • Turun başlamasına 89 ila 60 gün kala yapılacak iptallerde: beher kişiden ilaveten €500 (Beş Yüz Euro) hizmet bedeli alınır 
 • Turun başlamasına 59 gün ve daha az gün kala yapılacak iptallerde hizmet bedelinin tamamı alınır

Tüm iptal istekleri yazılı olarak İnfo@a-leveltourism.com eposta adresine, +90 212 235 5952 faks numarasına, Ergenekon mah. Harbiye Çayırı sok. No. 80 D. 3 Harbiye, Şişli, İstanbul Türkiye posta adresine yapılmak zorundadır

Lütfen Not Edin: Gurup Katılımcı sayısının %10 ve üzerindeki iptaller Gurup iptali koşullarına girer 

SİGARA İÇME: 

Tur araçlarında, gurupla birlikte tur sırasında sigara içmek yasaktır. Sigara ve diğer ihtiyaçlar için yol durumuna uygun aralıklarda mola verilmektedir. 

TRANSFERLER:

Aksi belirtilmediği sürece, tüm toplu gurup kara transferleri tur fiyatına dâhildir.

SIGHTSEEING:

Şehir Turlarımız, katılımcı sayısına ve miliyetine bağlı olarak, Türkçe ve diğer gerekli dillerde rehberler eşliğinde seyahat programının detayları açıkça belirtilerek düzenlenir. Araç büyüklüğü ve çeşidi gurubun sayısına göre ayarlanır.

BAHŞİŞ VE VERGİLER

KDV ve Otel konaklama vergileri tur ücretine dâhil değildir. Tur rehberiniz ve şoförünüz en iyi hizmeti sunacaklardır. Geleneğimizde olan bahşiş zorunludur. Müşteri memnuniyeti bahşişin oranını belirler. Tur maliyetinin en az %10 tutarı Rehber, Şoför, Gurup lideri, Restoran, bavul taşıyan hizmet sunuculara hizmetleri oranında ödenmesi zorunludur. Memnuniyetinizin oranı  daha fazla bahşiş verip vermemeyi belirler    

ÖNEMLİ NOT:

Katılımcılardan herhangi birinin, diğer katılımcıların huzurunu bozacak şekilde akli denge ve/veya fiziksel bozukluğunun ve/veya gurup huzurunu bozacak uyumsuzluklarının olması durumunda A-Level Turizm söz konusu katılımcı/ları kabul etmeme hakkını saklı tutar.

FOTOĞRAF: 

A-Level Turizm, Seyahat, tur ve/veya etkinlikler esnasında, personelimiz tarafından çekilmiş olan her türlü fotoğraf ve/veya video filmini, izin almaya ve/veya bedel ödemeye gerek duymadan uygun gördüğü her yerde ihtiyacı doğrultusunda kullanma hakkını saklı tutar.

Müşteri tarafından çekilen fotoğraf ve video filmleri de ortak alanda paylaşılmış veya A-Level Acentesine gönderilmiş ise A-Level Turizm bunları da ihtiyacı doğrultusunda bila bedel kullanma hakkına sahiptir.

SORUMLULUKLAR & MÜŞTERİ BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

A-Level Turizm ve Acenteleri; Oteller, Hava Yolları, Otobüs Şirketleri, Konaklama Temin eden Kuruluşlar, Taşıma ve Diğer Hizmetleri Sağlayan Kişi ve Kurumlarla İrtibat Kurma yöntemi ilehizmet verirler. 

Yukarıdaki tüm servisleri sağlayan kuruluşlarca, düzenlenecek kontrat ve makbuzlar A-Level Turizm adına hazırlanır.  

Tura katılan gurup üyesi A-Level Turizmin, yukarıda belirtilen kişi ve kurumlardan alınan servislerle ilgili aracı olduğunu ve o servislerin aksamasından dolayı herhangi bir sorumluluğunun olmadığını da kabul eder.  

Sözleşme, Bilet ve makbuzlarla tura katılımı kabul eden müşteri, aynı zamanda şu hususları da kabul etmiş olur: Kayıp eşya, kişiyi yaralama veya taşınmaza zarar verilmesi, 

Konaklama, ulaşım veya diğer hizmetler esnasında, doğrudan ve/veya dolaylı olarak etkileyebilecek terör, doğal afet, kazalar, yangın, makine ve/veya alet düşmesi sonucu oluşacak maddi ve manevi hasar,

Devlet ve/veya resmi yetkililerden gelebilecek olağan üstü hal, ilan edilmiş ve/veya edilmemiş savaş, adam kaçırma, toplumsal karışıklık, grev, isyan, hırsızlık, salgın hastalıklar, karantina, tıbbi ve/veya gümrük kurallarından kaynaklanan ve planlanmış seyahat düzenindeki gecikme ve iptallerden, 

Kısaca A-Level Turizmin, kontrolü dışında gelişen olaylardan maddi veya manevi herhangi bir yükümlülüğü ve sorumluluğu yoktur.

Ek bir ödemeyi gerektirecek, kayıp, yetersiz, vizesiz, kurallara uyulmadan düzenlenmiş pasaport veya diğer belgelerden oluşacak sorunlarla ilgili ne A-level Turizmin ne de acentelerinin maddi ve manevi hiçbir sorumluluğu yoktur.

Yukarıda kabaca belirtilen her türlü kişi, kurum ve olaylar nedeniyle, oluşabilecek hasarlardan dolayı A-Level Turizm ve acenteleri sorumlu tutulamaz.

Tur Fiyatları, hizmet tarifeleri ve döviz kurlarına göre düzenlenir. Beklenmedik hallerde travmatik kur farkı oluşması halinde oluşabilecek kur ve /veya vergi farkı eklenerek müşteriye yansıtılır.

ALevel Turizm, aşağıdaki değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. 

Beklenmedik bir sorun oluşması halinde, söz verilmiş otelleri, o anda ki en iyi seçeneklerle değiştirmeye, hava ve/veya deniz ve/veya kara yollarının neden olduğu gecikme servis kalitesini düşürme ve/veya diğer nedenlerle oluşabilecek olumsuz koşullara karşı,  durumun vahametini en az indirgemek için doğru bulduğu her türlü değişikliği yapabilir. 

Petrol, vergiler, döviz kurlarındaki anormal oynamalar dolayısı ile genel maliyeti doğrudan etkileyebilecek artışların oluşması durumunda Alevel turizm bu farkı genel maliyete yansıtma hakkına sahiptir.

Kesin rezervasyondan önce, tüm rezervasyon talepleri, değişiklikleri, yazılı olarak A-Level Turizme Ergenekon Cad. Harbiye Çayırı sok. No. 80 Özlem Apt. D. 3 Harniye Şişli İstanbul Türkiye Telefon: +90-212-2355950, 

Faks: +90-212-2355952,  eposta: info@a-leveltourism  

Adresine bildirilmelidir.

TUR İPTAL SİGORTASI:

Tur sırasında ve/veya öncesinde elde olmayan nedenlerden dolayı, turu gerçekleştirememeniz sorunu ile karşı karşıya kaldığınızda maddi zarara uğramamak için turunuzu “İPTAL SİGORTASI” ile koruma altına almanız önerilir.

SEYAHAT SİGORTASI

Yolculuğa çıkmadan önce kapsamlı bir seyahat sigortası satın almanızı öneririz. 

FİYAT

Tamamı ödenmiş ve kesin onayı alınmış rezervasyonlar hariç, tüm fiyatlar gerek olduğunda değişebilir. 

Kesin ödemesi yapılarak, rezarvasyon onayı alınmamış fiyatların değiştirilebileceğini lütfen not ediniz

ÖDEME KOŞULLARI:

Tur hizmet bedelinin tamamı tura başlama tarihi öncesinde tamamlanmış olmak zorundadır. Ödeme, Kredi Kartı, Nakit ve Banka havalesi şeklinde yapılabilir. Alınan hizmetin tamamı Alevel Tourism şirketine ödenmeyen rezervasyonlar kesinleşmiş değildir. Tüm ödemeler alınacak hizmetin başlamasına 60 gün kala ödenmiş olmak zorundadır.

REZERVASYON DEPOZİTOSU:

Rezervasyon sırasında tur ücretinin en az %50’i ödenerek yer ayrılabilir.  Depozit rezervasyon ön onayının alınmasını takip eden üç gün içinde yatırılmış olmalıdır. 

Kesin Rezervasyon tarihi, her hangi bir fiyat artışı yaratmayacak şekilde uygunluk varsa değiştirilebilir.

Kesin rezervasyonun tamamı değiştirilmek istenirse, iptal olarak değerlendirilecek ve iptal koşulları uygulanacaktır. 

KULLANILMAYAN HİZMET İADESİ:

Tur sırasında kullanılmamış, herhangi bir konaklama, tur, yemek ve/veya kullanılmamış hizmetler için ödeme iadesi yapılmaz. 

Her türlü iade talebi yazılı ve belgeleri ile birlikte acenteye yapılmak zorundadır. Aksi halde herhangi bir hak iddia edilemez.

Beklenmedik hallerde tura katılamamanız ve/veya yarıda terk etmek zorunda kalmanız durumunda zarar etmemeniz için lütfen tura başlamadan önce İPTAL ve/veya TURUN BEKLENMEDİK NEDENLERLE KESİLMESİ OLASILIĞINA KARŞI HAKLARINIZI KORUYAN TÜKETİCİ SİGORTASI yaptırınız

İPTAL ŞARTLARI & İPTAL ETME SÜRESİ:

Turun başlamasına 90 ila 60 gün kala yapılacak iptallerde: Tur ücretinin %30’u kesilir.

Turun başlamasına 60 ila 45 gün kala yapılacak iptallerde: Tur ücretinin %60’ı kesilir.

Turun başlamasına 44 gün ve daha az gün kala yapılacak iptallerde: Tur ücretinin %100’ü kesilir.

Tüm iptal istekleri yazılı olarak İnfo@a-leveltourism.com eposta adresine, +90 212 235 5952 faks numarasına, Ergenekon mah. Harbiye Çayırı sok. No. 80 D. 3 Harbiye, Şişli, İstanbul Türkiye posta adresine yapılmak zorundadır

SİGARA İÇME

Tur araçlarında, gurupla birlikte tur sırasında sigara içmek yasaktır. Sigara ve diğer ihtiyaçlar için yol durumuna uygun aralıklarda mola verilmektedir. 

TRANSFERLER:

Aksi belirtilmediği sürece, tüm toplu gurup kara transferleri tur fiyatına dâhildir.

SIGHTSEEING:

Şehir Turlarımız, katılımcı sayısına ve miliyetine bağlı olarak, Türkçe ve diğer gerekli dillerde rehberler eşliğinde seyahat programının detayları açıkça belirtilerek düzenlenir. Araç büyüklüğü ve çeşidi gurubun sayısına göre ayarlanır.

BAHŞİŞ VE VERGİLER

KDV ve Otel konaklama vergileri tur ücretine dâhil değildir. Tur rehberiniz ve şoförünüz en iyi hizmeti sunacaklardır. Geleneğimizde olan bahşiş zorunludur. Müşteri memnuniyeti bahşişin oranını belirler. Tur maliyetinin en az %10 tutarı Rehber, Şoför, Gurup lideri, Restoran, bavul taşıyan hizmet sunuculara hizmetleri oranında ödenmesi zorunludur. Memnuniyetinizin oranı  daha fazla bahşiş verip vermemeyi belirler    

ÖNEMLİ NOT:

Katılımcılardan herhangi birinin, diğer katılımcların huzurunu bozacak şekilde akli denge ve/veya fiziksel bozukluğunun ve/veya gurup huzurunbu bozacak uyumsuzluklarının olması durumunda A-Level Turizm söz konusu katılımcı/ları kabul etmeme hakkını saklı tutar.

 

FOTOĞRAF

A-Level Turizm, Seyahat, tur ve/veya etkinlikler esnasında, personelimiz tarafından çekilmiş olan her türlü fotoğraf ve/veya video filmini, izin almaya ve/veya bedel ödemeye gerek duymadan uygun gördüğü her yerde ihtiyacı doğrultusunda kullanma hakkını saklı tutar.

Müşteri tarafından çekilen fotoğraf ve video filmleri de ortak alanda paylaşılmış veya A-Level Acentesine gönderilmiş ise A-Level Turizm bunları da ihtiyacı doğrultusunda bila bedel kullanma hakkına sahiptir.

SORUMLULUKLAR & MÜŞTERİ BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

A-Level Turizm ve Acenteleri; Oteller, Hava Yolları, Otobüs Şirketleri, Konaklama Temin eden Kuruluşlar, Taşıma ve Diğer Hizmetleri Sağlayan Kişi ve Kurumlarla İrtibat Kurma yöntemi ilehizmet verirler. 

Yukarıdaki tüm servisleri sağlayan kuruluşlarca, düzenlenecek kontrat ve makbuzlar A-Level Turizm adına hazırlanır.  

Tura katılan gurup üyesi A-Level Turizmin, yukarıda belirtilen kişi ve kurumlardan alınan servislerle ilgili aracı olduğunu ve o servislerin aksamasından dolayı herhangi bir sorumluluğunun olmadığını da kabul eder.  

Sözleşme, Bilet ve makbuzlarla tura katılımı kabul eden müşteri, aynı zamanda şu hususları da kabul etmiş olur: Kayıp eşya, kişiyi yaralama veya taşınmaza zarar verilmesi, 

Konaklama, ulaşım veya diğer hizmetler esnasında, doğrudan ve/veya dolaylı olarak etkileyebilecek terör, doğal afet, kazalar, yangın, makine ve/veya alet düşmesi sonucu oluşacak maddi ve manevi hasar,

Devlet ve/veya resmi yetkililerden gelebilecek olağan üstü hal, ilan edilmiş ve/veya edilmemiş savaş, adam kaçırma, toplumsal karışıklık, grev, isyan, hırsızlık, salgın hastalıklar, karantina, tıbbi ve/veya gümrük kurallarından kaynaklanan ve planlanmış seyahat düzenindeki gecikme ve iptallerden, 

Kısaca A-Level Turizmin, kontrolü dışında gelişen olaylardan maddi veya manevi herhangi bir yükümlülüğü ve sorumluluğu yoktur.

Ek bir ödemeyi gerektirecek, kayıp, yetersiz, vizesiz, kurallara uyulmadan düzenlenmiş pasaport veya diğer belgelerden oluşacak sorunlarla ilgili ne A-level Turizmin ne de acentelerinin maddi ve manevi hiçbir sorumluluğu yoktur.

Yukarıda kabaca belirtilen her türlü kişi, kurum ve olaylar nedeniyle, oluşabilecek hasarlardan dolayı A-Level Turizm ve acenteleri sorumlu tutulamaz.

Tur Fiyatları, hizmet tarifeleri ve döviz kurlarına göre düzenlenir. Beklenmedik hallerde travmatik kur farkı oluşması halinde oluşabilecek kur ve /veya vergi farkı eklenerek müşteriye yansıtılır.

ALevel Turizm, aşağıdaki değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. 

Beklenmedik bir sorun oluşması halinde, söz verilmiş otelleri, o anda ki en iyi seçeneklerle değiştirmeye, hava ve/veya deniz ve/veya kara yollarının neden olduğu gecikme servis kalitesini düşürme ve/veya diğer nedenlerle oluşabilecek olumsuz koşullara karşı,  durumun vahametini en az indirgemek için doğru bulduğu her türlü değişikliği yapabilir. 

Petrol, vergiler, döviz kurlarındaki anormal oynamalar dolayısı ile genel maliyeti doğrudan etkileyebilecek artışların oluşması durumunda Alevel turizm bu farkı genel maliyete yansıtma hakkına sahiptir.

Kesin rezervasyondan önce, tüm rezervasyon talepleri, değişiklikleri, yazılı olarak A-Level Turizme Ergenekon Cad. Harbiye Çayırı sok. No. 80 Özlem Apt. D. 3 Harniye Şişli İstanbul Türkiye Telefon: +90-212-2355950, 

Faks: +90-212-2355952,  eposta: info@a-leveltourism  

Adresine bildirilmelidir.

TUR İPTAL SİGORTASI:

Tur sırasında ve/veya öncesinde elde olmayan nedenlerden dolayı, turu gerçekleştirememeniz sorunu ile karşı karşıya kaldığınızda maddi zarara uğramamak için turunuzu “İPTAL SİGORTASI” ile koruma altına almanız önerilir.

SEYAHAT SİGORTASI: 

Yolculuğa çıkmadan önce kapsamlı bir seyahat sigortası satın almanızı öneririz. 

FİYAT: 

Tamamı ödenmiş ve kesin onayı alınmış rezervasyonlar hariç, tüm fiyatlar gerek olduğunda değişebilir. 

Kesin ödemesi yapılarak, rezervasyon onayı alınmamış fiyatların değiştirilebileceğini lütfen not ediniz

ÖDEME KOŞULLARI 

Tur hizmet bedelinin tamamı tura başlama tarihi öncesinde tamamlanmış olmak zorundadır. Ödeme, Kredi Kartı, Nakit ve Banka havalesi şeklinde yapılabilir. 

REZERVASYON DEPOZİTOSU:

 1. Ödeme: Rezervasyon sırasında organizasyon ve tur ücretinin en az %50’si ödenerek yer ayrılabilir.  Depozit, rezervasyon ön onayının alınmasını takip eden üç gün içinde yatırılmış olmalıdır. 
 2. Ödeme: Organizasyon ve tur ücretinin kalan %50’si

Kesin Rezervasyon tarihi, her hangi bir fiyat artışı yaratmayacak şekilde uygunluk varsa değiştirilebilir.

Kesin rezervasyonun tamamı değiştirilmek istenirse, iptal olarak değerlendirilecek ve iptal koşulları uygulanacaktır. 

İPTAL Ve/Veya KULLANILMAYAN HİZMET İADESİ:

Tur sırasında kullanılmamış, herhangi bir konaklama, tur, yemek ve/veya kullanılmamış hizmetler için ödeme iadesi yapılmaz. 

Her türlü iade talebi yazılı ve belgeleri ile birlikte acenteye yapılmak zorundadır. Aksi halde herhangi bir hak iddia edilemez.

Beklenmedik hallerde tura katılamamanız ve/veya yarıda terk etmek zorunda kalmanız durumunda zarar etmemeniz için lütfen tura başlamadan önce İPTAL ve/veya TURUN BEKLENMEDİK NEDENLERLE KESİLMESİ OLASILIĞINA KARŞI HAKLARINIZI KORUYAN TÜKETİCİ SİGORTASI yaptırmanızı öneririz. 

TÜM GRUP İPTAL ŞARTLARI & İPTAL ETME SÜRESİ: 

 • Turun başlamasına 120 ila 90 gün kala yapılacak iptallerde: Tur ücretinin %25’i kesilir.
 • Turun başlamasına 89 ila 60 gün kala yapılacak iptallerde: Tur ücretinin %50’si kesilir.
 • Turun başlamasına 59 gün ve daha az süre  kala yapılacak iptallerde: Tur ücretinin %100’ü kesilir.

GRUPTAN BİREYSEL AYRILMA & İPTAL ŞARTLARI & İPTAL ETME SÜRESİ: 

 • Turun başlamasına 120 ila 90 gün kala yapılacak iptallerde: beher kişiden ilaveten €250 (İki Yüz Elli Euro) hizmet bedeli alınır.
 • Turun başlamasına 89 ila 60 gün kala yapılacak iptallerde: beher kişiden ilaveten €500 (Beş Yüz Euro) hizmet bedeli alınır 
 • Turun başlamasına 59 gün ve daha az gün kala yapılacak iptallerde hizmet bedelinin tamamı alınır

Tüm iptal istekleri yazılı olarak İnfo@a-leveltourism.com eposta adresine, +90 212 235 5952 faks numarasına, Ergenekon mah. Harbiye Çayırı sok. No. 80 D. 3 Harbiye, Şişli, İstanbul Türkiye posta adresine yapılmak zorundadır

Lütfen Not Edin: Gurup Katılımcı sayısının %10 ve üzerindeki iptaller Gurup iptali koşullarına girer 

SİGARA İÇME: 

Tur araçlarında, gurupla birlikte tur sırasında sigara içmek yasaktır. Sigara ve diğer ihtiyaçlar için yol durumuna uygun aralıklarda mola verilmektedir. 

TRANSFERLER:

Aksi belirtilmediği sürece, tüm toplu gurup kara transferleri tur fiyatına dâhildir.

SIGHTSEEING:

Şehir Turlarımız, katılımcı sayısına ve miliyetine bağlı olarak, Türkçe ve diğer gerekli dillerde rehberler eşliğinde seyahat programının detayları açıkça belirtilerek düzenlenir. Araç büyüklüğü ve çeşidi gurubun sayısına göre ayarlanır.

BAHŞİŞ VE VERGİLER

KDV ve Otel konaklama vergileri tur ücretine dâhil değildir. Tur rehberiniz ve şoförünüz en iyi hizmeti sunacaklardır. Geleneğimizde olan bahşiş zorunludur. Müşteri memnuniyeti bahşişin oranını belirler. Tur maliyetinin en az %10 tutarı Rehber, Şoför, Gurup lideri, Restoran, bavul taşıyan hizmet sunuculara hizmetleri oranında ödenmesi zorunludur. Memnuniyetinizin oranı  daha fazla bahşiş verip vermemeyi belirler    

ÖNEMLİ NOT:

Katılımcılardan herhangi birinin, diğer katılımcıların huzurunu bozacak şekilde akli denge ve/veya fiziksel bozukluğunun ve/veya gurup huzurunu bozacak uyumsuzluklarının olması durumunda A-Level Turizm söz konusu katılımcı/ları kabul etmeme hakkını saklı tutar.

FOTOĞRAF: 

A-Level Turizm, Seyahat, tur ve/veya etkinlikler esnasında, personelimiz tarafından çekilmiş olan her türlü fotoğraf ve/veya video filmini, izin almaya ve/veya bedel ödemeye gerek duymadan uygun gördüğü her yerde ihtiyacı doğrultusunda kullanma hakkını saklı tutar.

Müşteri tarafından çekilen fotoğraf ve video filmleri de ortak alanda paylaşılmış veya A-Level Acentesine gönderilmiş ise A-Level Turizm bunları da ihtiyacı doğrultusunda bila bedel kullanma hakkına sahiptir.

SORUMLULUKLAR & MÜŞTERİ BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

A-Level Turizm ve Acenteleri; Oteller, Hava Yolları, Otobüs Şirketleri, Konaklama Temin eden Kuruluşlar, Taşıma ve Diğer Hizmetleri Sağlayan Kişi ve Kurumlarla İrtibat Kurma yöntemi ilehizmet verirler. 

Yukarıdaki tüm servisleri sağlayan kuruluşlarca, düzenlenecek kontrat ve makbuzlar A-Level Turizm adına hazırlanır.  

Tura katılan gurup üyesi A-Level Turizmin, yukarıda belirtilen kişi ve kurumlardan alınan servislerle ilgili aracı olduğunu ve o servislerin aksamasından dolayı herhangi bir sorumluluğunun olmadığını da kabul eder.  

Sözleşme, Bilet ve makbuzlarla tura katılımı kabul eden müşteri, aynı zamanda şu hususları da kabul etmiş olur: Kayıp eşya, kişiyi yaralama veya taşınmaza zarar verilmesi, 

Konaklama, ulaşım veya diğer hizmetler esnasında, doğrudan ve/veya dolaylı olarak etkileyebilecek terör, doğal afet, kazalar, yangın, makine ve/veya alet düşmesi sonucu oluşacak maddi ve manevi hasar,

Devlet ve/veya resmi yetkililerden gelebilecek olağan üstü hal, ilan edilmiş ve/veya edilmemiş savaş, adam kaçırma, toplumsal karışıklık, grev, isyan, hırsızlık, salgın hastalıklar, karantina, tıbbi ve/veya gümrük kurallarından kaynaklanan ve planlanmış seyahat düzenindeki gecikme ve iptallerden, 

Kısaca A-Level Turizmin, kontrolü dışında gelişen olaylardan maddi veya manevi herhangi bir yükümlülüğü ve sorumluluğu yoktur.

Ek bir ödemeyi gerektirecek, kayıp, yetersiz, vizesiz, kurallara uyulmadan düzenlenmiş pasaport veya diğer belgelerden oluşacak sorunlarla ilgili ne A-level Turizmin ne de acentelerinin maddi ve manevi hiçbir sorumluluğu yoktur.

Yukarıda kabaca belirtilen her türlü kişi, kurum ve olaylar nedeniyle, oluşabilecek hasarlardan dolayı A-Level Turizm ve acenteleri sorumlu tutulamaz.

Tur Fiyatları, hizmet tarifeleri ve döviz kurlarına göre düzenlenir. Beklenmedik hallerde travmatik kur farkı oluşması halinde oluşabilecek kur ve /veya vergi farkı eklenerek müşteriye yansıtılır.

ALevel Turizm, aşağıdaki değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. 

Beklenmedik bir sorun oluşması halinde, söz verilmiş otelleri, o anda ki en iyi seçeneklerle değiştirmeye, hava ve/veya deniz ve/veya kara yollarının neden olduğu gecikme servis kalitesini düşürme ve/veya diğer nedenlerle oluşabilecek olumsuz koşullara karşı,  durumun vahametini en az indirgemek için doğru bulduğu her türlü değişikliği yapabilir. 

Petrol, vergiler, döviz kurlarındaki anormal oynamalar dolayısı ile genel maliyeti doğrudan etkileyebilecek artışların oluşması durumunda Alevel turizm bu farkı genel maliyete yansıtma hakkına sahiptir.